מאזן הבוחן ככלי בקרה

מה הוא מאזן הבוחן ככלי בקרה? הציפייה ממאזן הבוחן: מאזן בוחן מאפשר לקיים בקרה על הרישום בספר הראשי. מאזן בוחן מאוזן מוכיח שסך כל הסכומים הרשומים בצד חובה של הספר…

להמשך קריאה מאזן הבוחן ככלי בקרה

מאזן בוחן תנועה ומאזני בוחן משולבים

אמצעי בקרה נוסף, מלבד בדיקת איזון היתרות, הוא בחינת סיכום התנועות שנרשמו בתקופה מסויימת בחשבונות השונים בספר הראשי. מאזן בוחן תנועה כיוון שכל אירוע נרשם ביומן הן לחובה והן לזכות,…

להמשך קריאה מאזן בוחן תנועה ומאזני בוחן משולבים

BO או לא BO, זו השאלה. בית הדין העליון של בית המשפט העליון באיטליה על הנסיך הדני (iples) של בית המשפט של האיחוד האירופי (פרסום בהדגשה ותובנות לגבי מיסוי אירופי)

ב- 10 ביולי 2020, בית המשפט העליון באיטליה (גם 'בית משפט') הוציא את החלטתו מס '14756 (' החלטה 14756/2020 ', שפורסמה ב- H&I 2020/470 עם הערות מאת ארגינלי וטנור )…

להמשך קריאה BO או לא BO, זו השאלה. בית הדין העליון של בית המשפט העליון באיטליה על הנסיך הדני (iples) של בית המשפט של האיחוד האירופי (פרסום בהדגשה ותובנות לגבי מיסוי אירופי)