קורס הנהלת חשבונות: שיקים לקבל ואפשרויות בניכיון בשיקים

שיקים לקבל ואפשרויות בניכיון בשיקים

תוכן עניינים

שיקים לקבל

כאשר מוציאים את השיק לקבל משקל"ק = שיקים לקבל, אל שקל"ג = שיקים לגבייה, כדי שלא ילכו לאיבוד:

שקל"ג נמצא בבנק. למשמרת לגביה עתידית, במועד הפירעון.

שיקים לקבל נמצאים בבית העסק,הנמצא בכספת או בכל מקום אחר.

אפשרויות בניכיון בשיקים

שקל"ן = שיקים לניכיון.

שקל"ק = שיקים לקבל.

הבנק עושה חישוב עם הפרמטרים של הפרעון וכו', ונותן הצעה לריבית מסוימת ותשלום על הגביה.

המושך צ'ק ללא כיסוי, עובר עבירה כחוק (עבירה פלילית).

כשהגיע היום של הפרעון של הצ'ק, ונרשם שהוא כובד, חובה לרשום פקודת יומן ולסגור את ההתחייבות על תנאי בכרטסת.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email