מטרות המקצוע הנהלת חשבונות: מעל 10 חוקים שלא ידעתם

מטרות המקצוע הנהלת חשבונות

תוכן עניינים

 1. הנהלת החשבונות עוסקת בישום הפעולות הכלכליות של העסק
 2. הרישום מתבצע באמצעות מסמכים – חשבונית מס קבלה וכו', הזמנה, תעודת משלוח.

גם כשמעבירים סחורה התבצעה עסקה – מומלץ להתייעץ עם יועץ מס מוסמך.

הנתונים שהתקבלו מהמסמכים מספקים מידע לבעלי החברה, בעלי מניות, נושים, מס הכנסה, ביטוח לאומי

הרישום החשבונאי כפוף לעקרונות ולחוקים חשבונאים, כמו:

 1. חוק החברות.
 2. חוק מע"מ.
 3. חוק מס הכנסה.

מטרות המקצוע הנהלת חשבונות

עיבוד הנתונים מספק מידע על העסק בתחומים שונים:

 1. מה טיבו של העסק – רווחי או לא רווחי
 2. מצב הכספים בעסק (תזרים המזומנים)
 3. החבות של הלקוחות
 4. התחייבויות של העסק

הנתונים שהתקבלו מהמסמכים נרשמים בהנהלת החשבונות וע"י עיבוד אותם נתונים מתקבל מיידע המשמש את בעלי העסקים, בעלי המניות, מס הכנסה, מע"מ בנקים ונושים שונים ולקוחות.

עוד על הנהלת חשבונות לחברה.

הרישום החשבונאי כפוף לחוקים ועקרונות חשבונאיים הכפופים לחוק החברות, חוק מע"מ ופקודת מס הכנסה.

 • המידע שמתקבל:
  1. מה טיבו של העסק עסק רווחי או לא.
  2. מצבו הכספי
  3. חובות של הלקוחות חייבים שונים
  4. מצב הרכוש

המסמכים החשבונאים:

 1. חשבונית מס – מעידה על ביצוע עסקה, קניה, מכירה, כאשר העסק מחזיק מקור (העתק ראשון), המעיד על קניה או קבלת שרות כאשר העסק מחזיק העתק מעיד על מכירה או מתן שירות.
 2. קבלה – מעידה על תשלום/תקבול כאשר הקבלה מקור – העסק שילם במזומן, בשיק או באשראי, כאשר הקבלה העתק העסק קבל מזומן, שיק או אשראי.
 3. חשבונית מס/קבלה – מעידה על ביצוע עסקה ותשלום בו זמנית מקור מעיד על קניה ותשלום או קבלת שירות כולל תשלום והעתק יעיד על מכירה או מתן שירות וקבלת תשלום בו זמנית.
 4. חיוב זיכוי – מסמך המונפק לאחר ביצוע העסקה, כשהסיבות לכך הם:

א. החזרת סחורה.

ב. טעות בחשבונית המס.

ג. הנחה שלא ניתנה.

ד. פיגור בתשלום.

 1. מסמכי בנק – דף מיידע על הפעולות בחשבון, מידע על שקים שלא כובדו וכו'.
 2. מסמכי עזר – גליון משכורת, קופה קטנה וכו'
 3. מסמכים ייחודיים כמו – עיריה, חברת ביטוח, עוסק פטור (המשותף להם שהם לא מוציאים חשבונית מס).

מסמכים בעסק:

חשבונית מס/קבלה – ביצוע עסקה + תשלום /תקביל בו זמנית.

עוד על הנהלת חשבונות לעוסק מורשה.

כאשר העסק מחזיק במקור – העסק קנה ושילם

כאשר העסק מחזיק בהעתק – העסק מכר וקבל כסף

חיוב וזיכוי – החלפת טובים, אין צורך בהוצאת זיכוי

רק אם מחזירים כסף, מוציאים זיכוי

מסמכי בנק – טופס הפקדה, טופס משיכה, תדפיס מהבנק, החזרת שיק וכו'.

מסמכי עזר – כדי לדעת על המשכורות של העובדים – גליון המשכורת, קופה קטנה

מסמכים ייחודים – עיריה, חברת ביטוח, עוסק פטור, עמותות = עירייה.

תשובות למקרים ידועים מראש:

 1. קבלת הודעה מהבנק ששיק של לקוח לא כובד – מסמכי בנק
 2. העברה לבנק צ'קים לבטחון – מסמכי בנק – טופס הפקדה
 3. לקוח חויב בריבית פיגורים – חיוב העתק (במסמך חיוב/זיכוי). הלקוח קיבל את המקור ובעסק נשאר ההעתק. אחרי שיצאה חשבונית, הוא לא שילם אותה בזמן, שולחים לו חיוב על פיגורים – מסמך עסקה – חיוב נטו.
 4. קיבלנו מלקוח מקדמה על חשבון עסקה / קבלה העתק ( אצל הלקוח קבלה מקור, אצל בעל העסק קבלה העתק). החשבונית מתקבלת בסוף העסקה.
 5. שילמנו לספק במזומן על חוב – קבלה / מקור.
 6. העסק הכין משכורת לעובדים – גליון משכורת.
 7. הוצאות פרסום שולמו בהו"ק – חשבונית מס קבלה מקור.
 8. נרכשו צורכי משרד במזומן – חשבונית מס קבלה מקור.

מתי מדווחים על הוצאות:

 1. מהות העסקה – שייך לעסק או לא.
 2. סכום העסקה – האם הסכום ידוע.
 3. אמצעי תשלום – מזומן או אשראי.
 4. מימוש – האם העסקה הושלמה.

עוד על הנהלת חשבונות לעוסק פטור.

דוגמאות:

 1. עסק קנה סחורה במחיר 13,000 ושילם במזומן – קניית סחורה , קופה – נרשם.
 2. העסק מכר סחורה ב-20,000 באשראי – מכירת סחורה, לקוח – נרשם.
 3. עסק קנה ציוד ב-50,000 ושילם בשיק.
 4. לקוח קנה סחורה ב-1,000 ושילם במזומן.

עקרונות בסיסיים:

כל פעולה צריכה להירשם בהנהלת החשבונות.

כל פעולה תגרום לפתיחת 2 חשבונות לפחות, לדוגמא:

 • עסק קנה סחורה במחיר של 13,000 ש"ח במזומן – את האירוע הזה, צריך לרשום בחשבונות.
  העסק לוקח את אותו חשבון וקורא לו קניית סחורה, מצד אחד, ובחשבון השני ייקרא קופה (איך שילם אותו) – מזומן במקרה זה.
  קניית סחורה, קופה.
 • העסק מכר סחורה ב-20,000 ש"ח באשראי, נמכרה סחורה אך לא התקבל הכסף – מכירת סחורה – מצד אחד, ייקרא חשבון א' מכירת סחורה. מצד שני – חשבון ב' ייקרא, לקוחות חייבים.
 • העסק קנה ציוד ושילם בשיק – קניית ציוד – חשבון א'. איך שולם – חשבון ב' – שיק = בנק.
 • העסק קנה סחורה ב- 1,000 ש"ח ושילם במזומן – חשבון א' קניית סחורה. חשבון ב' – תשלום במזומן קופה.

אם ישנו צ'ק דחוי, שמים אותו קודם כל בקופה.

עוד מטרות המקצוע הנהלת חשבונות: כשנותנים צ'ק, רושמים בבנק וכשמקבלים צ'ק, רושמים בקופת צ'קים.

קופת צ'קים דחויים.

תרגילים של הנהלת חשבונות:

 1. העסק שילם עבור ניקיון 1,000 במזומן:
  חשבון א' – הוצאות תחזוקה.
  חשבון ב'- קופה.
 2. העסק שילם עבור פרסום 800 ש"ח בשיק:
  חשבון א' – הוצאות פרסום.
  חשבון ב'- בנק
 3. העסק קנה ציוד משרדי ושילם בשיק:
  חשבון א' – הוצאות משרד.
  חשבון ב'- בנק
 4. העסק מכר סחורה וקיבל שיק:
  חשבון א' – מכירת סחורה.
  חשבון ב'- קופת צ'קים.
 5. העסק מכר סחורה וקיבל מזומן:
  חשבון א' – מכירת סחורה.
  חשבון ב'- קופה
 6. העסק מכר סחורה ב- 2000 ש"ח וקבל שיק:
  חשבון א' – מכירת סחורה.
  חשבון ב'- קופת צ'קים.
 7. ההעסק מכר סחורה ב-1200 ש"ח וקבל מזומן:
  חשבון א' – מכירת סחורה.
  חשבון ב'- קופה
 8. העסק מכר ב-3000 וקיבל יתרה באשראי:
  חשבון א' – מכירת סחורה.
  חשבון ב'- לקוחות חייבים.
 9. העסק קנה רכב מסחרי ב 120,000 ושילם מקדמה של 20,000 בשיק:
  חשבון א' – רכבים.
  חשבון ב'-  בנק, זכאים שונים (שארית התשלום לרכב).
 10. נקנו כיבודים למשרד בסך 500₪ במזומן:
  חשבון א' – הוצאות כיבודים.
  חשבון ב'- קופה.
 11. נמשכו מהבנק מזומנים לניהול העסק –
  חשבון א' – בנק
  חשבון ב' – קופה

בנק זה כשהעסק נותן שיק.

קופת שיקים זה כשהעסק מקבל שיקים.

חשבונות של בעל העסק והעסק:

אחד מהעקרונות החשבונאים – יישות נפרדת.

לבצע הפרדה בין העסק לבעל העסק.

אם מישהו תובע את החברה, זה החברה משלמת.

אם בעל העסק עשה עבירה ואף ברכב החברה, הוא משלם ולא החברה.

כאשר בעל העסק משקיע כסף בעסק, החשבון נקרא הון בעלים => דרך ההון העצמי.

כאשר בעל העסק, מושך כסף או סחורה מהעסק, החשבון נקרא משיכות פרטיות.

מותר. מושך כסף על חשבון רווחיים עתידיים.

כל המשיכות מתקזזות מהם.

מותר לו למשוך על חשבון הרווחים עוד 300,000, אם העסק מרוויח בשנה חצי מליון והוא כבר משך 200,000.

בעל העסק הופך להיות חייב לעסק.

נכון שהוא מקזז רווחים

עוד מטרות המקצוע הנהלת חשבונות: מבחינה חשבונאית, בעל העסק חייב את הכסף לעסק , בעוד שהון בעלים זה הכסף חייב את הכסף לבעל העסק.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email