מאזן בוחן תנועה ומאזני בוחן משולבים

מאזן בוחן תנועה ומאזני בוחן משולבים

תוכן עניינים

אמצעי בקרה נוסף, מלבד בדיקת איזון היתרות, הוא בחינת סיכום התנועות שנרשמו בתקופה מסויימת בחשבונות השונים בספר הראשי.

מאזן בוחן תנועה

כיוון שכל אירוע נרשם ביומן הן לחובה והן לזכות, וכיוון שכל אירוע גם הועבר לחשבונות המתאימים בספר הראשי לחובה ולזכות, קיימת ציפיה שיתקיימו שני שוויונות אלה:

  1. סיכום הרישום של כל התנועה שהועברה לצד חובה בחשבונות הספר הראשי, יהיה שווה לסיכום התנועה שהועברה לצד זכות של חשבונות אלה.
  2. סיכום התנועה בספר הראשי, יהיה שווה לסיכום קטע קטע היומן לאותה תקופה.

רשימת בקרה המפרטת את חשבונות הספר הראשי, בציון סיכום התנועה לחובה ולזכות שנרשמה בהם במשך תקופה מוגדרת, נקראת מאזן בוחן תנועה.

מאזני בוחן משולבים

כאמור עומדים לרשות העסק שני כלי בקרה כדי לאמת שסיכום הרישום לחובת חשבונות הספר הראשי, שווה לסיכום הרישום לזכות:

  1. מאזני בוחן יתרות.
  2. מאזן בוחן תנועה.

לעיתים נדרש לעשות שימוש משולב בשני הכלים כדי להשיג מידע גם על התנועה וגם על היתרות לסוף התקופה.

יתרת חובה לסוף תקופה מורכבת מיתרת החובה לתחילת התקופה, בתוספת התנועה בחובה ובניכוי התנועה לזכות במשך התקופה.

דוגמא: בסוף חודש יוני הייתה היתרה בחשבון קופה 5,000₪, ובמשך חודש יולי נרשמו תקבולים בסך 94,000₪, ותשלומים בסך 45,000₪.

בסוף חודש יולי תהיה יתרת החשבון 54,000₪ לחובה (5000+94000-45000).

יתרת זכות לסוף תקופה מורכבת מיתרת הזכות לתחילת התקופה, בתוספת התנועה לזכות, ובניכוי התנועה לחובה במשך התקופה.

דוגמא: בסוף חודש יוני הייתה בחשבון ספקים יתרת זכות בסך 18,000₪.

במשך חודש יולי נרשמו לחובת חשבון זה 39,000₪, ולזכות 46,000₪.

היתרה לסוף יולי תהיה 25,000 בזכות (18,000+46,000-39,000).

מאזן בוחן משולב הוא רשימת בקרה שבה מפורטים כל חשבונות הספר הראשי, ויש בה 3 טורים כפולים לרישום חובה וזכות.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email