חשבונות חובה וחשבונות בזכות

חשבונות חובה וחשבונות בזכות

תוכן עניינים

חשבונות של הכנסות, תמיד ירשמו בזכות, אלא אם כן נאמר לי אחרת.

חשבונות של הוצאות, תמיד ירשמו בחובה, אלא אם כן נאמר לי אחרת.

חשבונות בחובה:

הגדלת רכוש

הגדלת הוצאה

הקטנת הכנסה

הקטנת התחייבות

חשבונות בזכות:

הקטנת רכוש

הקטנת הוצאה

הגדלת הכנסה

הגדלת התחייבות

הרכוש וההוצאה, מתנהגים אותו הדבר.

ברכוש, אנו משתמשים בשם, בלי להכניס את המילה "הוצאה".

בהוצאה, אנו משתמשים במילה "הוצאה".

חשבונות בזכות, כאמצעי תשלום:

מספר פעולות שקובעות ומסכמות את כל תורת החשבונאות במקצוע הנהלת החשבונות:

קניית סחורה – החשבונות שבזכות:

 • מזומן – קופת מזומן
 • שיק מיידי – בנק
 • שיק דחוי – שיקים לפרעון
 • שיק מוסב – קופת שיקים = שיק מיידי | קופת שייקים לקבל = שיק דחוי
 • הקפה = ספק

מכירת סחורה – החשבונות שבחובה:

 • במזומן = קופת מזומנים
 • שיק מיידי = קופת שיקים
 • שיק דחוי = שיקים לקבל
 • הקפה = חשבון לקוח

חשבונות בחובה, בפעולות:

 • קנית סחורה
 • אריזה
 • מיסי עיריה
 • כל רכוש

רכוש מתנהג כמו הוצאה.

הון עצמי, תמיד בהתחייבויות בזכות.

החזרות סחורה

לעיתים, לקוחות מחזירים סחורה לעסק והסיבות להחזרת הסחורה, יכולות להיות:

 1. סחורה פגומה.
 2. החזר סחורה שלא הוזמנה.
 3. עודף סחורה.
 4. ביטול העסקה.
 5. אי-התאמה להזמנה.

החזרות סחורה גורמות להקטנת הכנסה והקטנת הרכוש.

לצורך רישום, פותח העסק חשבון נוסף הנקרא החזרות מלקוחות.

פעולת היומן הנרשמת בהחזרת הסחורה, הולכת כך:

בעת המכירה: 

הלקוח בחשבון חובה והמכירות בחשבון זכות.

בעת החזרת הסחורה:

החזרת סחורה בחשבון חובה, הלקוח שהחזיר את הסחורה, נמצא כעת בחשבון שבזכות.

וזה קורא בלי התשלום והחזרת התשלום בפועל.

בעת קבלת תשלום והחזרת תשלום:

החזרת הסחורה תהיה בחשבון בחובה, וקופת מזומן תהיה בחשבון בזכות.

מאותן סיבות שהוזכרו, יתכן והעסק יחזיר סחורה לספק, החזרת סחורה לספק מקטינה את ההוצאה ואת ההתחייבות.

הרישום שמתבצע מול הספק:

בהתחלה קניית סחורה בחובה, והספק בחשבון בזכות.

קניית סחורה בחובה וקופת מזומנים, בחשבון בזכות.

לאחר החזרת הסחורה:

החשבון שבחובה הוא הספק והחשבון שבזכות הוא החזרות לספק.

קופת מזומנים בחשבון בחובה, והחזרות סחורה לספק בחשבון בזכות.

הנחות

הנחה היא ויתור מצד המוכר, לטובת הקונה על חלק מהמחיר של הסחורה.

כאשר ההנחה ניתנת בעת ביצוע העסקה, היא לא מקבלת ביטול ברישום ההנחה, אלא העסקה תרשם בסכום שלאחר ההנחה.

רושמים את הנטו של העסקה.

כאשר מתן ההנחה, מתבצע לאחר רישום העסקה, היא תקבל ביטוי ברישומה בעסק.

אנו מבחינים בשני סוגי הנחות:

הנחה מסחרית – ניתנת הנחה, לאחר שכבר יצאה החשבונית. חשבוניות חיוב וזיכוי בהתאם כמובן.

היא מקבלת ביטוי, כאשר העסק מעוניין להגדיל את המכירות או שהוא מעוניין להוציא מבצע חיסול, ללקוחות שכבר יצאה להם החשבונית וניתן לתת להם זיכוי או תוך כדי שימור על קשרים עסקיים קבועים עם לקוחות או ספקים.

הנחת מזומנים:

מתי רושמים מה ואיפה? ניתנת כאשר הלקוח הקדים תשלום.

נניח שהלקוח קיבל אשראי של 60 ימים, ובקשנו מהלקוח להקדים תשלום במזומן, בתמורה להקטין את הסכום.

הנחת מזומנים, ניתנת כאשר הלקוח הקדים תשלום לדוגמא וקיבל הנחה, לאחר הוצאת החשבונית (קיבל מסמך זיכוי).

לצורך הרישום, הנחות ללקוחות פותח העסק 2 חשבונות נוספים:

 1. הנחות מסחריות ללקוחות – הקטנת הכנסה.
 2. הנחות מזומנים שניתנו ללקוחות – הקטנת הכנסות מימון.

חשבון מימון = הוצאות בגין מימון או הכנסות בגין מימון (ריבית, הנחות מזומנים).

כל הקטנת הכנסה, זו בעצם הגדלת הוצאה, מכיוון שלכאורה נתתי לצד השני חלק מהכסף.

לצורך רישום הנחות מספקים, פותח העסק 2 חשבונות נוספים:

 1. הנחות מסחריות שהתקבלו מספקים – הקטנת הוצאה.
 2. הנחות מזומנים שהתקבלו מספקים – הקטנת הוצאות מימון.

לסיכום: 

כל פעולות העסק עומדות על מכירת סחורה וקניית סחורה:

מכירת סחורה:

הלקוח בחשבון חובה, ומכירת הסחורה בחשבון זכות.

 • הקטנת הכנסה: החזרות לקוחות, הנחות.
  הלקוח בזכות בשני המקרים הללו.
  אז מה אנו מחייבים?
  בהחזרות – החזרות מלקוחות.
  בהנחות – הנחה מסחרית או הנחת מזומן.
  למה לא לחייב את חשבון המכירות? מפני שהנהלת החשבונות צריכה לספק מידע ולרשום את הפרטים בחשבונות. כמה מהמכירות קטנו בשל הנחות או הזרים?
  לכן, אנו פותחים חשבונות נוספים. כמה החזרות וכמה הנחות.

קניית סחורה:

קניית הסחורה בחשבון החובה והספק בחשבון הזכות.

 • הקטנת הכנסה: החזרות לקוחות, הנחות.
  בהנחות: החשבון שבחובה, הינו הספק. החשבון שבזכות, הינו הנחת מזומן או מסחרית שהתקבלה.
  בהחזרים: החשבון שבחובה, הינו הספק. החשבון שבזכות, הינו החזרת סחורה לספק.

תרגיל:

 1. נמכרה סחורה, תמורת 2000 ש"ח בעקפה.
 2. נמכרה סחורה, בסך 5K – התקבל צ'ק מיידי.
 3. נמכרה סחורה, בסך 7K – התקבל צ'ק דחוי.
 4. נקנתה סחורה ב1K, בעקפה.
 5. נקנתה סחורה ב-3K בצ'ק מיידי.
 6. נקנתה סחורה, בסך 7K בצ'ק דחוי.
 7. התקבל מלקוח על חשבון חוב 2K במזומן.
 8. שולם לספק על חשבון חוב 1000 בצ'ק מיידי.

כמה דגשים:

תשלום בשיקים מידיים מהעסק, זה חשבון בנק בזכות.

קופה לא יכולה להיות בסיכום והשקלול שלה בזכות במינוס, מכיוון שלא ניתן להוציא יותר ממה שיש בה, אחרת יש צורך לבדוק את החישובים שלנו.

אם ישנו מאזן כרטסת, הכוונה שיש 0 באיזון החובה והזכות, זה אומר שמה שיש ביומן ובכרטסת הינו תואם והעברנו זאת נכון.

ניהול חשבון נגדי:

ניהול חשבונות נגדיים, החל מהחשבון החובה ביחס לחשבון בזכות הנגדי, וכן להפך, החשבון שבזכות ביחס לחשבון בחובה הנגדי.

ניהול חשבון לקוח – חשבון נגדי:

ניהול יומן כחשבון לקוח:

תאריך 1.
חשבון נגדי: מכירת סחורה.

אסמכתא: חשבונית.
פרטים: מכירת סחורה.
סכום חובה: 2000.
סכום זכות 0.

ניהול חשבון מכירת סחורה – חשבון נגדי:

ניהול יומן כחשבון לקוח:

תאריך 1.
חשבון נגדי: לקוח.

אסמכתא: חשבונית.
פרטים: מכירת סחורה.
סכום חובה: 0.
סכום זכות 2000.

ניהול חשבון קופת שיקים – חשבון נגדי:

ניהול יומן כחשבון לקוח:

תאריך 2.
חשבון נגדי: מכירת סחורה.

אסמכתא: חשבונית מס קבלה.
פרטים: מכירת סחורה.
סכום חובה: 5000.
סכום זכות 0

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email