איך מדווחים ביומן על מע"מ תשומות ומע"מ עסקאות

מע"מ תשומות ומע"מ עסקאות

תוכן עניינים

מה הם בעצם מע"מ תשומות ומע"מ עסקאות, כאשר מדברים על ניהול חשבונות?

מע"מ תשומות ומע"מ עסקאות

דוגמא א':

רושם פקודת יומן – 

חובת קופה 117₪

זכות מכירות 100₪

זכות מע"מ עסקאות 17₪ (חשבונית מס שאני נותן לקונה – העתק אצל בעל העסק, מקור אצל הלקוח).

דוגמא ב':

רושם פקודת יומן – 

חובת קניות 117₪

זכות ק.מזומן 100₪

זכות מע"מ תשומות 17₪ (חשבונית מס שקבלתי מהמוכר – העתק אצל המוכר, מקור אצל בעל העסק הקונה).

על פי חוק כל 15 לחודש, חייב להעביר לרשויות המע"מ את המע"מ בגין העסקאות בחודש לפניו.

ואז רושם בחשבונות גם את חיוב המע"מ, בחשבון של מע"מ עסקאות פחות מע"מ תשומות – לדוגמא:

מע"מ אינו נחשב כהוצאה ( חוץ ממלכ"ר בדר"כ).

אם המע"מ תשומות עובר את המע"מ עסקאות, הם חייבים לעסק החזר.

מע"מ: מס ערך מוסף

כיום בשנת 2021 – המע"מ עומד על 17% בישראל.

חיוב מע"מ:

מס תשומות: 

הוצאות

מס עסקאות:

הכנסות

מע"מ 0

ירקן גובה מע"מ רק אם הוא מוכר מוצרים שאינם ירקות.

על הירקות עצמן אין מע"מ.

הפעם היחידה שמוסד המע"מ יהיה חייב לשלם לכסף החזר מע"מ, לאחר שהעסק ביקש החזר מע"מ, הוא כאשר העסק מוציא יותר כסף מאשר הוא מכר/מכניס.

צריך לומר מה החו"ז מע"מ (חייבים או זכאים), האם מע"מ חייב לעסק כסף או אנו חייבים למע"מ כסף.

חו"ז מע"מ – הינו יתרת המע"מ של הפעולות שנעשו.

חשבון מע"מ עסקאות, זה בזכות.

חשבון מע"מ תשומות, זה בחובה.

שיקים לפרעון תמיד בזכות, כי זה כסף שהעסק חייב.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email