חשבוניות חיוב וזיכוי – מה ההבדלים ביניהם

חשבוניות חיוב וזיכוי

תוכן עניינים

בואו נלמד מה הם ההבדלים בין חשבונית חיוב וחשבונית זיכוי:

ההבדלים בין חשבוניות חיוב וזיכוי

אז מה הם ההבדלים בין חשבוניות חיוב וזיכוי? יועץ מס אוטומטי מסביר:

לפני כן, חשוב להבין מה הן חשבוניות חיוב וחשבוניות מס.

חשבונית חיוב:

יש מקומות שישתמשו בה ויש מקומות שלא ישתמשו בה.

חשבונית מס, הינה חשבונית מוכרת במס ומע"מ, והיא דרישת תשלום כמו חשבונית מס.

לאחר קבלת התשלום, יש להוציא רק קבלה.

חשבונית מס:

יש מקומות שישתמשו בה ויש מקומות שלא ישתמשו בה.

חשבונית מס, הינה חשבונית מוכרת במס ומע"מ וזוהי כמין דרישת תשלום מבעל העסק ללקוח.

גם כאן,לאחר קבלת התשלום, יש להוציא רק קבלה.

חשוב לזכור, שהעסק יכול להיות גם לקוח וגם ספק.

תעודת משלוח והזמנה:

ההזמנה מתקבלת על ידי הלקוח, וזה לא אומר שהתבצעה עסקה.

זה מעיד רק על הסכם על מחיר, סחורה, מוצר וכו'.

תעודת משלוח:

אנו משתמשים במסמך שנקרא תעודת משלוח.

לא ניתן להוציא סחורה מהמחסן, ללא תעודת משלוח.

בתעודת משלוח, מציינים רק מה העסק העביר.

חשוב לבצע חתימה על מסמך תעודת המשלוח, רק לאחר קבלת/מסירת הסחורה.

חשבון קניית סחורה

יש לרשום את קניית הסחורה, בחשבון קניית הסחורה.

כאשר קונים באשראי, בקרדיט. לא בכ.א אלא בקרדיט.

ממי קונים סחורה? מספקים.

קניית הסחורה מופיעה במחברת החשבונות, כקניית סחורה.

המסמך לכך יהיה חשבונית מס מקור.

תרגילים:

בעל עסק הפקיד 200 אלף בחשבון הבנק של העסק. מה יהיו המסמכים והחשבונות?

המסמך נשאר אצל בעל העסק: המסמך שהתקבל יהיה דף מהבנק.

הפקדה מהחשבון האישי לעסקי שלו.

רשומה זו תירשם ב"חשבון בנק" – רכוש שוטף וחשבון "הון עצמי" – התחייבויות שוטפות.

העסק רכש ציוד בסך 40,000 ₪ ושילם בשיק. מה יהיו המסמכים והחשבונות?

מסמך שמקבל העסק יהיה חשבונית מס קבלה.

רשומה זו תירשם בחשבון " הוצאות ציוד" – רכוש קבוע, ותירשם ב"חשבון בנק" – רכוש שוטף.

העסק רכש סחורה ב- 100,000₪ באשראי (בספר זה נקרא עקפה, העסק פה לא שילם במקום, אלא רשם בגליון את העסקה לתשלום עתידי). מה יהיו המסמכים והחשבונות?

המסמך נשאר אצל בעל העסק: חשבונית מס קבלה מקור.

רשומה זו תירשם ב"חשבון ספק" – התחייבויות שוטפות ובחשבון "קניית סחורה" – הוצאות.

שולם בהו"ק 5K₪ על פרסום. מה יהיו המסמכים והחשבונות?

המסמך נשאר אצל בעל העסק: חשבונית מס קבלה מקור.

רשומה זו תירשם ב"חשבון בנק" – רכוש שוטף וחשבון "הוצאות פרסום" – הוצאות מכירה.

שולם שכ"ר 50K₪ בצ'ק. מה יהיו המסמכים והחשבונות?

המסמך נשאר אצל בעל העסק: חשבונית מס קבלה מקור.

חשבון שכ"ד – הוצאות הנהלה וחשבון בנק – רכוש שוטף.

מכר סחורה ב-12K₪ בעקפה. מה יהיו המסמכים והחשבונות?

המסמך נשאר אצל בעל העסק: חשבונית מס העתק.

חשבון "מכירת סחורה" – הכנסות וחשבון לקוח – רכוש שוטף.

רכישת צרכי משרד ב-600₪ ושילם בצ'ק. מה יהיו המסמכים והחשבונות?

המסמך נשאר אצל בעל העסק: חשבונית מס קבלה מקור.

חשבון "הוצאות משרד" – רכוש קבוע וחשבון בנק – רכוש שוטף.

הועבר ציוד משרדי בשווי 20K₪ מביתו לעסק. מה יהיו המסמכים והחשבונות?

כל פעם שנכנס ציוד חדש לעסק, רושמים חשבון ציוד – רכוש קבוע. 

זו לא קנייה, אלא זה הון. הון העסק.

ובגלל שזה מגיע ממנו אישית, זה נרשם בחשבון הון עצמי – התחייבויות שוטפות.

בעל העסק משך מהקופה 1K₪ במזומן. מה יהיו המסמכים והחשבונות?

נרשם בחשבון משיכות פרטיות – רכוש שוטף.

מחשבון קופה – רכוש שוטף.

נקרא טופס פנימי.

שולם לספק ע"ח חוב 5K₪ בשיק. מה יהיו המסמכים והחשבונות?

המסמך נשאר אצל בעל העסק: קבלה מקור.

נותנים צ'ק = חשבון בנק – רכוש שוטף.  צ'ק שמקבלים, נכנס לחשבון קופה – רכוש שוטף. פה זה חשבון בנק.

ושולם לספק, אז נכנס אל חשבון הספק – התחייבויות שוטפות.

לקוח שילם חוב 2K₪ בשיק. מה יהיו המסמכים והחשבונות?

קבלה העתק. הלקוח קיבל את המקור, והעסק משאיר את הקבלת העתק.

חשבון קופת צ'קים – רכוש שוטף. חשבון לקוח – רכוש שוטף.

נמכרה סחורה ב- 15,000₪ התקבל 20% במזומן והשאר בשיק. מה יהיו המסמכים והחשבונות?

המסמך נשאר אצל בעל העסק: חשבונית מס קבלה העתק.

חשבון קופת מזומן – רכוש שוטף, חשבון קופת צ'קים – רכוש שוטף, חשבון "מכירת סחורה" – הכנסות.

15,000X20/100 = 3000₪.

נרכש טנדר מסחרי בסך 86K₪ ושולם בשיק. מה יהיו המסמכים והחשבונות?

המסמך נשאר אצל בעל העסק: חשבונית מס קבלה מקור.

חשבון "רכב עסקי" – רכוש קבוע.

חשבון בנק – רכוש שוטף.

התקבלה הזמנה מלקוח לרכישה בסך 24K₪. מה יהיו המסמכים והחשבונות?

המסמך נשאר אצל בעל העסק: לא רשום בשום מקום. ויונפק מסמך הזמנה.

הסחורה סופקה ללקוח על פי ההסכם. מה יהיו המסמכים והחשבונות?

המסמך נשאר אצל בעל העסק: תעודת משלוח.

הוצאה חשבונית מס ללקוח. מה יהיו המסמכים והחשבונות?

המסמך נשאר אצל בעל העסק: חשבונית מס העתק.

חשבון לקוח – רכוש שוטף וחשבון מכירת סחורה – הכנסות.

הלקוח שילם את הנדרש בשיק. מה יהיו המסמכים והחשבונות?

המסמך נשאר אצל בעל העסק: קבלה העתק.

חשבון קופת שיקים – רכוש שוטף.

פעולות יומן חשבונאיות:

 1. חשבון שמקבל ערך נרשם בחובה. מי שמקבל, חייב.
 2. חשבון שנותן ערך – נרשם בזכות. חשבון קופה, קיבל כסף היא תהיה בחובה. אם לקוח נתן כסף, הוא יהיה בזכות.
 3. כל חשבון המגדיל הוצאה, נרשם בחובה. הקטנת רכוש, נרשם בזכות. כל פעם שמגדילים הוצאה, זה נרשם כחובה. כל פעם שמקטינים את ההוצאה, זה נרשם בזכות.
 4. כל חשבון שמגדיל הכנסה, נרשם בזכות. כל חשבון שמקטין הכנסה, נרשם בחובה.
 5. כל חשבון שמגדיל התחייבות, נרשם בחובה. כל חשבון שמקטין התחייבות, נרשם בחובה.

את כל הדברים הללו, אנו רואים ב"אירועים" של העסק.

תרגילים:

העסק רכש 20 חבילות:

חשבון הון עצמי וחשבון בנק.

חשבון הבנק, יהיה בזכות.

חשבון הציוד, יהיה בחובה.

חשבון ספק. חשבון קניית סחורה.

שילם שכ"ד 50K בצ'ק:

חשבון בנק. חשבון שכ"ד.

שכ"ד בחובה.

בנק בזכות.

מכר סחורה ב-12K באשראי:

לקוח קיבל סחורה – בחובה.

חשבון מכירות סחורה – בזכות.

רכש צרכי משרד ב-600₪:

חשבון בנק – בזכות. חשבון צרכי משרד – בחובה.

בעל העסק הביא ציוד:

חשבון הון עצמי – בזכות. חשבון ציוד – בחובה.

הובא ציוד משרדי בשווי 20K₪ מביתו של העסק:

ציוד משרדי – חובה. חשבון הון עצמי – בזכות.

שולם לספק ע"ח חוב 5K₪ בשיק:

חשבון לקוח – בזכות. חשבון קופת צ'קים – בחובה.

נמכרה סחורה ב15K התקבל 20% במזומן והשאר בשיק:

חשבון קופת מזומן, חשבון קופת צ'קים – בחובה. חשבון מכירת סחורה – בזכות.

נרכש טנדר מסחרי, בסך 86₪ ושולם בצ'ק:

חשבון רכבים – בחובה. חשבון בנק – בזכות.

הוצאה חשבונית מס ללקוח:

חשבון לקוח שקיבל – בחובה, חשבון מכירת סחורה – בזכות.

הלקוח שילם בצ'ק את הנדרש:

חשבון לקוח – בזכות. חשבון קופת צ'קים – בחובה.

העסק רכש 20 חבילות של קלסרים, מחיר חבילה 100₪ באשראי מספק אביבי:

חשבונית מס מקור.

חשבון ציוד משרדי. חשבון עקפה ספק.

חשבון קניית סחורה – חובה. חשבון עקפה ספק אביבי – זכות.

נרכשו 1000 עטים מחיר 5₪ כל אחד מספק יהלום –

חשבונית מס קבלה.

חשבון קניית סחורה – חובה. חשבון ספק יהלום – זכות.

העסק רכש סרטים למחשב במחיר 500₪ לשימוש העסק במזומן –

חשבונית מס קבלה.

חשבון קופה – זכות.

חשבון צרכי משרד (דברים קטנים יותר) – חובה.

רכש מדפסת בשווי 300₪ במזומן –

חשבונית מס קבלה.

חשבון ציוד משרדי – חובה.

חשבון קופת מזומן – זכות.

משך מהבנק 1K₪ והפקידם בקופת העסק –

חשבון בנק – זכות.

חשבון קופת מזומן – חובה.

מכר מחברות ב-900₪ לצעצועי יונתן במזומן –

חשבון מכירת סחורה – זכות

חשבון קופת מזומן ( לא חשבון לקוח, כי הוא שילם. אשראי או עקפה, זה חשבון "שם הלקוח") – חובה

אנו רושמים לקוח, רק ברגע שהוא לא שילם.

מכר 10 חבילות של עפרונות ב-500₪ וקיבל שיק –

חשבון מכירת סחורה – בזכות.

חשבון קופת צ'קים – בחובה.

הפקיד בבנק שיקים בסך 3000₪ –

חשבון קופת צ'קים – זכות.

חשבון בנק – חובה.

שילם במזומן 400₪ לניקיון העסק –

חשבון קופת מזומן – זכות

חשבון ניקיון העסק – חובה

שילם בהו"ק ארנונה 2100₪ –

חשבון בנק – זכות.

חשבון ארנונה – חובה.

את החשבונות בעסק ניתן לחלק ל- 4 קבוצות:

 1. רכוש:
  – רכוש שוטף:
  כל המזומנים ושווי מזומנים. כל מי שחייב לעסק כסף והמלאי. מזומן, מלאי, לקוחות, שיקים.
  אותם חשבונות שיש בהם תנועה, כמו קופת מזומן – יש תנועה בחשבון זה, קיבלנו כסף, הוצאנו כסף.
  לקוחות זה גם רכוש – קנו באשראי, הם חייבים כסף.
  סחורות ומלאי גם כן, רכוש שוטף. נכנסת סחורה ויוצאת סחורה.

  – רכוש קבוע: כל מה שהעסק קונה לשימושו, שאורך החיים הוא מעל שנה חשבונאית והסכום ששולם, הוא מהותי.
  לדוגמא רכב – אם אנו מחזיקים בו מעל שנה, הוא רכוש קבוע. אם הוא עובר תאונה בשנה הראשונה ו- TOTAL LOST, הוא הופך להוצאה.
  שיפוץ מתווסף לרכוש, רק בעליית ערך בהישארות בנכס. אחרת לא.

  – רכוש אחר: הוא לא רכוש שוטף ולא רכוש קבוע, הוא יכול להיות דבש שאינו ממשי. מוניטין, מותג, מיקום, זכויות יוצרים, פטנטים, קו חלוקה, ™ וכו', הוצאות יסוד.
 2. הוצאות –
  – הוצאות שקשורות לסחורה וכו' – כל התשלומים שנועדו להפעיל את העסק או לשמור על הקיים, כמו קניית סחורה, הובלות הסחורה, הסחורה והובלת הסחורה, סגירת עסק, פתיחת עסק.
  – הוצאות מכירה – אנשי מכירות, פרסום, שיווק ומכירות, הובלות המוצר לסחורה, דלק לביצוע ההובלות וכו'.
  אם לא נוצרו הכנסות, אי אפשר לרשום הוצאות.
  הוצאות הנהלה כללית – מזכירה והנהלת חשבונות וכו'.
  מימון – הוצאות הקשורות לכסף.
 3. הכנסות –
  כל פעולה שתגרום לעסק לקבל כסף, בהווה ובעתיד. כמו מכירת סחורה, השכרות ועוד.
 4. התחייבות:
  התחייבויות שוטפות – כספים שהעסק צריך לשלם תוך שנה, מיום המאזן האחרון.
  כל מה שהעסק צריך לשלם מיום המאזן האחרון, זו התחייבות שוטפת, כגון: ספקים, עובדים עד נתינת המשכורת, משיכת יתר בבנק, הלוואה שתחזור לתווך הקצר – שנה גג.
  התחייבות לזמן ארוך – כספים שהעסק צריך לשלם, מעל שנה מיום המאזן האחרון.

מאזן 31.12.שנה:

 1. עד תאריך זה, התחייבות שוטפת.
 2. מ- 1.1.שנה הבאה, התחייבות לזמן ארוך.

חלויות שוטפות – מה חל בשנה השוטפת. הלוואות שמשלמים בשנה השוטפת.

התחייבויות זה בעתיד, הוצאות זה בהווה.

תרגיל:

תשייך כל סעיף אל הקבוצה שלו:

 1. מכירת סחורה: הכנסות.
 2. הוצאות הובלה למחסן: הוצאות מכירה.
 3. קניית סחורה: הוצאות סחורה.
 4. הוצאות פרסום: הוצאות מכירה.
 5. הובלה ללקוח: הוצאות מכירה.
 6. בנק/ עובר ושב: רכוש שוטף.
 7. קופת צ'קים: רכוש שוטף.
 8. לקוחות: רכוש שוטף.
 9. ספקים: התחייבויות שוטפות.
 10. זכאים שונים: התחייבויות שוטפות.
 11. הכנסות משכירות: הכנסות.
 12. הוצאות ניקיון: הוצאות הנהלה כלליות.
 13. משיכות פרטיות: רכוש שוטף.
 14. הון עצמי לעסק (בעל העסק שם כסף והעסק חייב לו): התחייבויות שוטפות.
 15. הלוואה מבנק – ז.א = זמן ארוך: התחייבויות לזמן ארוך.
 16. הלוואה לעובד: התחייבויות שוטפות.
 17. בניינים – נדל"ן של העסק: רכוש קבוע.
 18. משיכת יתר בבנק – התחייבויות שוטפות.
 19. קופת מזומן: רכוש שוטף.
 20. כלי רכב: רכוש קבוע.
 21. הוצאות ריבית: הוצאות מימון.
 22. צ'קים דחויים, שנמסרו לספקים: התחייבויות שוטפות.
 23. צ'קים דחויים, שהתקבלו מלקוחות: רכוש שוטף. 
 24. פטנט: רכוש אחר.
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email