שם:   סיסמה: 
 

מעדיף שניצור איתך קשר? הכנס פרטים...
שם: טל: שלח >>

מיסים

שעורי מס

תושב ישראל חייב במס על כלל מקורות הכנסתו (האקטיוויות והפסיוויות) בין אם הופקה בישראל ובין אם הופקה במקום אחר בעולם. כדי למנוע חיוב כפול במס חתמה ישראל על אמנות למניעת כפל מס.
מס ההכנסה על הכנסה פירותית בישראל הוא מס פרוגרסיבי ששיעורו המקסימלי עומד כיום על 48% ליחיד, ובעל מניות שמושך הכנסה כדיבידנד יגיע לשיעור מס של 43.75%.
מינואר 2006 הופחת שיעור המס על רווח ההון ליחיד (שאינו בעל מניות מהותי לגביו לא ישונה שיעור המס האמור) לשיעור מס של 20% תיקון 147 לפקודה). מינואר 2003 ועד דצמבר 2005 שיעור המס המקסימלי על רווח ההון ריאלי עמד על 25%, גם ליחיד וגם לתאגיד (תיקון 132 לפקודה). עד לתאריך 31 בדצמבר 2002, שיעור המס שחל על הכנסה הונית נקבע על פי שיעור המס השולי של הנישום, כלומר הכנסה פירותית והכנסה הונית חויבו על פי אותו שיעור מס.
למיסוי מטרות רבות, כאשר העיקריות הן:
מימון הסקטור הציבורי - תקציב המדינה ממומן ברובו על ידי מסים.
יצירת שוויון חברתי על ידי חלוקת הכסף מחדש - ויסות חלוקת ההון באמצעות הטלת מס נמוך יותר על עניים ומס גבוה יותר על עשירים (מס פרוגרסיבי).
הכוונת התנהגות - הכוונת התנהגות התושבים באמצעות תמריצי מס.

שיטת המס בישראל

סמוך להכרזת המדינה נחקקה פקודת סדרי השלטון והמשפט, שקבעה כי במדינת ישראל ימשיך להתקיים עיקר גופם של החוקים והתקנות הבריטיים שנחקקו בשנות המנדט הבריטי, ובכללם חוקי המסים, כגון פקודת מס הכנסה. במהלך השנים בוצעו תיקונים רבים בחוקי המסים, אך שיטת המיסוי נותרה במהותה השיטה הטריטוריאלית.

תהליך הגלובליזציה ותכנוני מס אגרסיביים בשנות ה-90 אילצו את מקבלי ההחלטות לבצע מהפך בתפיסת המס בישראל. מאחר וגם לשיטה הטריטוריאלית וגם לשיטה הפרסונלית יש חסרונות רבים, הוחלט לאמץ שיטה משולבת, המגדילה את רשת המס ומקטינה את היכולת להתחמק מתשלום מס. משנת 2003 נהוגה בישראל "השיטה המשולבת": כל הכנסה שהופקה או נצמחה בישראל חייבת במס הכנסה בישראל, וכל הכנסה שהופקה על ידי תושב ישראל, גם אם הופקה בחו"ל, חייבת במס בישראל. השיטה המשולבת מאפשר למדינה למסות כל מי שהפיק את הכנסה בישראל, גם אם מדובר בתושב חו"ל, ובמקביל למסות תושבי ישראל שהפיקו את הכנסתם מחוץ לישראל.

 
החזר מס מס הכנסה מס מיסים עוסק מורשה עוסק פטור הנהלת חשבונות תיאום מס מחשבון מס
תקנון ותנאי שימוש באתר Autotax.co.il
    כל הזכויות שמורות לחברת ווב פוינט בע"מ    Copyright © 2006-2008. All Rights Reserved    
הצטרפו אלינו לפייסבוק !
הצטרפו אלינו לפייסבוק !