מתי רושמים מה ואיפה – הנהלת חשבונות

איך מתנהל התיעוד של הנהלת החשבונות:התיעוד:אנו ביועץ מס אוטומטי, יודעים שבהנפקת תעודת משלוח הרישום בספרי העסק הינו:א. החזר סחורהב. ביצוע עסקהג. מתן הנחהד. אין רושמים דבר - וזו התשובה הנכונהמסמכים…

להמשך קריאהמתי רושמים מה ואיפה – הנהלת חשבונות